วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2204-2005
ผู้สอน

เกษมสันต์ สังข์ทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2204-2005

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30976

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.