การ์ตูนอนิเมชั่น 3/4-2561
ผู้สอน

วสันต์ แสงม่วง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การ์ตูนอนิเมชั่น 3/4-2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30977

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การ์ตูนอนิเมชั่น ง23205

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.