ผู้สอน
นวภา กิตนวตระกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย 4/2 ปี 61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30981

สถานศึกษา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย 4/2 ปี 61