ผู้สอน
Apinya narkwichet
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

665454 : Salesmanship&Negotiation_Summer60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30995

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญและบทบาท ของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย กระบวนการขาย อาชีพการขาย แนวคิดของการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง