เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

665454 : Salesmanship&Negotiation_Summer60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญและบทบาท ของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย กระบวนการขาย อาชีพการขาย แนวคิดของการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง