ผู้สอน
ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างภาพเคลื่อนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30996

สถานศึกษา

การอาชีพปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน