ผู้สอน
Wilairasamee Saenudom
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

English 6/2 ปี 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30997

สถานศึกษา

โรงเรียนบึงกาฬ


คำอธิบายชั้นเรียน

English ุ6/2 ผลการเรียนรู้