ผู้สอน
วสันต์ แสงม่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การ์ตูนอนิเมชั่น 3/5-2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31001

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การ์ตูนอนิเมชั่น 3/5-2561