ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

DSU การจัดการฐานข้อมูล 1/61(M.3/1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31003

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการฐานข้อมูล