ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1/61
ผู้สอน

อนุสรณ์ จันทร์คามคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1/61

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31005

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ง30242 คอมพิวเตอร์ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.