บ.521/1
ผู้สอน

ศิริรัตน์ ดวงแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
บ.521/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31054

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.