ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

937-250, 140-250 Database System


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31055

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

937-250, 140-250 Database System