เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ต้องปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนทุกคนต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนและโปรดจำรหัสผ่านไว้ด้วยนะจ๊ะ ( ข้อมูลของใครของมัน )

2. ก่อนเข้าห้องเรียนต้องขออนุญาตก่อนตามมารยาทไทย

3. นักเรียนทุกคนโปรดศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน  ทุกครั้งและทุกบทที่เรียนรู้ ไม่อย่างนั้นนักเรียนจะเสียสิทธิฟรีๆนะจ๊ะ 

4. นักเรียนคนใดที่ส่งงานช้ากว่าที่ครูกำหนดไว้จะไม่รับงานย้อนหลังแน่นอน

5.พึงจำไว้ว่ารายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมีทั้งหมด 11 บท ถ้านักเรียนคนใด เรียนรู้ตลอดเวลาตามที่ครูสอนไม่ว่าช่วงใดก็ตาม ใครเสร็จก่อนถือว่าคุณได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะ

หมายเหตุ  นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทาง Internet ได้ทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ