2001-2001 1/2561
ผู้สอน

อาซือมะห์ มะดีเยาะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
2001-2001 1/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31078

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.