ผู้สอน
อาจารย์ อลงกรณ์ สุภาใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ปวส. 1/4 บัญชี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31080

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

12 บทเรียน