วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่1/2561
ผู้สอน

วรรษา ทองเต็ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่1/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31106

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.