ผู้สอน
ชนัญชิดา พวงเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึก ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31114

สถานศึกษา

บ้านศรีนวล


คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561