ภาษาไทยป.3
ผู้สอน

พุทธชาติ ชูเชิด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31116

สถานศึกษา
บ้านศรีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.