ผู้สอน
นาง จารุวรรณ นวลพรหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3112

สถานศึกษา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ