งานออกแบบ 5/2_61
ผู้สอน

นาย ณรงค์ กะวิเศษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
งานออกแบบ 5/2_61

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31126

สถานศึกษา
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

งานออกแบบ502_61


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.