SWU371 B07 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2555)


ผู้สอน
พัชรี (จ๋า) ปรีดาสุริยะชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU371 B07 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2555)

Class ID
3113

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)