4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย


ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

รหัสวิชา
3115

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

 

แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบการประยุกต์ทางด้านมัลติมีเดีย 
การกำหนดความต้องการของระบบมัลติมีเดีย 
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย 
เครื่องมือที่ในการออกแบบระบบ มาตรฐานของรูปแบบแฟ้มกราฟิกทางด้านมัลติมีเดีย 
การวิจัยและการแสดงผลทางด้านมัลติมีเดียที่เหมาะสม 
หลักการสร้างมัลติมีเดีย สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับมัลติมีเดีย 
การทดสอบและประเมินผลงาน การบำรุงรักษา และการจัดทำเอกสาร กรณีศึกษาการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books