เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบการประยุกต์ทางด้านมัลติมีเดีย 
การกำหนดความต้องการของระบบมัลติมีเดีย 
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย 
เครื่องมือที่ในการออกแบบระบบ มาตรฐานของรูปแบบแฟ้มกราฟิกทางด้านมัลติมีเดีย 
การวิจัยและการแสดงผลทางด้านมัลติมีเดียที่เหมาะสม 
หลักการสร้างมัลติมีเดีย สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับมัลติมีเดีย 
การทดสอบและประเมินผลงาน การบำรุงรักษา และการจัดทำเอกสาร กรณีศึกษาการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย