ชุดฝึกทักษะการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้สอน

นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชุดฝึกทักษะการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31165

สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.