รายวิชาสุขศึกษา ม.1/2 ภาคเรียนที่ 1 (2561)
ผู้สอน

นฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาสุขศึกษา ม.1/2 ภาคเรียนที่ 1 (2561)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31177

สถานศึกษา
บ้านด่าน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์(ชุมชนแห่งการเรียนรู้) ร.ร.บ้านด่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.