สาระสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
ผู้สอน

นายวิชัย ศิริบูรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สาระสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31180

สถานศึกษา
บ้านศรีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่๑ การพัฒนาการของมนุษย์

วัยต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.