อนุบาล3
ผู้สอน

กฤตชยา เสนาะเสียง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อนุบาล3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31183

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

อนุบาล3หน่วยการเรียนที่1ปฐมนิเทศ/2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.