homeการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
personperson_add
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

ผู้สอน
person
นาย ประมุข ธรรมศิรารักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
312

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)