homeการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
person
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

ผู้สอน
นาย ประมุข ธรรมศิรารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
312

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)