เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-391 (Industrial Practice in Agro-Industry Technology Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร