ผู้สอน
ว่าที่ร้อยโท ณัฐวุฒิ โนทะเวียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31210

สถานศึกษา

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3