ผู้สอน
ทองปาน ปริวัตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

6002403 / EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31211

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วัฎจักรของการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์และประเมินถึงความต้องการ โครงสร้างของการออกแบบ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ การนำซอฟต์แวร์กลับมาใช้ คู่มือและเอกสารประกอบการใช้ และการจัดการโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์

          Cycle of application development Analyze and assess the needs The structure of software design, development, implementation and maintenance of software navigation software re-use. Manuals and documentation The structure and management of software development.