ชุมชน Thai school Lunch Lampang2
ผู้สอน

นาย มานพ ภัคเนียรนาท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ชุมชน Thai school Lunch Lampang2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31236

สถานศึกษา
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนด้วยโปรแกรม Thai School Lunch


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.