์N 08 ความงดงาม
ผู้สอน

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
์N 08 ความงดงาม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31241

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปกติ

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.