สุนทรียศาสตร์ N 04
ผู้สอน

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
สุนทรียศาสตร์ N 04

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31251

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปกติ

ภาคเรียนที่ ๑/๖๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.