ผู้สอน
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.1-2-6 31264 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31264

สถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง


คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ