เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภูทัย นรสิงห์

ตำรวจภูธรภาค 2

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี