ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การโปรแกรม 2 DSU ม.5/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31286

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

การโปรแกรม 2 DSU ม.5/3