ผู้สอน
นาย คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์ 2561/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31294

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์ 2561/1