เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนวิชาโลกศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรเชษฐ์ ไชยสงค์

โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

ห้องเรียนวิชาโลกศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4