ผู้สอน
Chitaporn Thongchaoom
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3631211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 (Microeconomics) 1/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31321

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

Consumer’s Theory; demand and elasticity, market demand, Production function, cost theory, Price and output determination under competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.