งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน

นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31327

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพื่อการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.