คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.1


ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.1

Class ID
31332

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

C-programming


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)