คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.2
ผู้สอน

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31333

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

C-programming


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.