ผู้สอน
ซารีฟ หะยีซำซูดิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31334

สถานศึกษา

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ