การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร 1/61


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร 1/61

Class ID
31338

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)