homeคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1
person
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1

ผู้สอน
person
นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3134

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Powerpoint 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)