ผู้สอน
พชรพร ตาดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สศ307 ยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์​


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31341

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา          

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในการใช้ยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์          

2.นักศึกษาสามารถบอกถึง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การเก็บรักษา การใช้ยาเพื่อให้เกิดผลดีและลดอันตราย ในการเลี้ยงสัตว์ได้          

3.นักศึกษาสามารถบอก สารที่เสริมลงในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตสัตว์ได้

4. นักศึกษาสามารถทราบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์