ผู้สอน
ประสิทธิ์ รุ่งเรือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวางแผนและควบคุมกำไร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31343

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

...