ผู้สอน
Sut-Lt Sawai Sirirattanapong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด ม 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31353

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง พูด แบบไร้พรมแดนเพ่ื่อประกันโอกาสทางการศึกษา