ผู้สอน
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1/62 Application Software for Business [BIT 3.2]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31354

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 

วันพุธ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เวลา 8.30-12.30 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.