ผู้สอน
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BCOM1201 SEC02k (1/61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31377

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ และสามารถใช้โปรแกรม สำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ สามารถใช้โปรแกรมจัดการงานเอกสารในสำนักงาน  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรม จัดการระบบฐานข้อมูล และสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้