931-216 วิจัยทางการบริหารการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน

สมถวิล วิจิตรวรรณา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
931-216 วิจัยทางการบริหารการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31378

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้แนวคิด ระเบียบวิธีการวิจัย  ขอบข่ายการวิจัยการบริหารการศึกษา  การเขียนรายงานผลการวิจัย การนำเสนอและการเผยแพร่งานววิจัย  การประยุกต์ใช้งานววิจัยในการบริหารการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.